Kontakte

info@lapaula.sk

[+421] 940 510 856

Naša prevádzka

LaPaula
Refinery Gallery

Vlčie Hrdlo 1
821 07 Bratislava

Sídlo spoločnosti

ARTEXE, s. r. o.

Slnečná 51

90091 Limbach

IČ: 46841563
IČ DPH: SK2023603670